WycieczkiBoże CiałoJarmarki BożonarodzenioweKorony GórHARMONOGRAM 2024MajówkaWczasy aktywneWycieczki jednodnioweWycieczki nie tylko dla seniorówWycieczki wielodniowe

Harmonogram wyjazdów na 2024 r. organizowanych przez Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach

W tym miejscu przygotowaliśmy pełne zestawienie wyjazdy jedno- i wielodniowych (z podziałem sezonowym i tematycznym lub rodzajowym). Spis ten zawiera oprócz wyjazdów jedno- i wielodniowych, także podział szczegółowy, w który wyszczególniliśmy terminy wyjazdów (nie tylko) dla seniorów tzw. wyjazdy środowe, na majówkę, Boże Ciało i Jarmarki Bożonarodzeniowe. Oczywiście osobną pozycję zajmują aktywne wczasy. Wszystkie te wyjazdy i imprezy organizowane jest przez Biuro Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach. Jest to zestawienie przygotowane na rok 2024.

Harmonogram wiosna 2024 r.
Harmonogram lato 2024 r.
Harmonogram jesień 2024 r.

Podział szczegółowy
Wczasy aktywne
Wyjazdy wielodniowe
Wyjazdy jednodniowe
Wyjazdy nie tylko dla seniora
Majówka
Boże Ciało
Korony Gór