projekt: Tomasz Jedynak, hosting AHEAD.pl
Polityka prywatności • copyright©2015 PTTK Katowice
x
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Informacją o plikach Cookies.

DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA WYCIECZKI I IMPREZY TURYSTYCZNE

ORGANIZOWANE PRZEZ GO PTTK W KATOWICACH

(W OKRESIE TRWANIA STANU EPIDEMII COVID-19)

Uczestnik bierze udział dobrowolnie w wybranej imprezie organizowanej przez Górnośląski Oddział PTTK z pełną świadomością panującego zagrożenia epidemiologicznego.

Na wycieczkach jednodniowych, zachowujemy zasady:
a/ ilość uczestników - 50% miejsc siedzących znajdujących się w autokarze, lecz nie więcej niż 45 osób; od 15.05.2021 r. wszystkie miejsca siedzące w autokarze mogą być zajęte,

b/ zamknięte WC w autokarze lub jego brak,

c/ wszyscy uczestnicy będą podróżować zakrywając usta i nos maseczkami (zgodnie z wytycznymi),
d/ opuszczając autokar uczestnicy również będą mieli zakryte usta i nos maseczkami , tam gdzie to konieczne (zgodnie z wytycznymi),
e/ pilot wycieczek/przewodnik lub kierowca będzie posiadać rezerwowe maseczki, które będzie mógł nabyć uczestnik wycieczki w razie zagubienia pierwotnej,
f/ autokar będzie dezynfekowany po powrocie na bazę,
g/ uczestnicy będą się poruszać po szlaku, w terenie lub po mieście zachowując dystans społeczny - 1,5 m,
h/ organizator wyjazdu posiada pełne dane uczestników, które bezwzględnie muszą podać uczestnicy tj.: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu; dane w każdej chwili będą mogły być udostępnione właściwym organom ( w tym sanitarnym); jeśli klient nie poda pełnych danych nie może być uczestnikiem wycieczki,
i/ kierowca i pilot wycieczek/przewodnik będą podróżować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu oraz wydanymi przez służby sanitarne,
j/ ewentualne muzea zwiedzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k/ konieczne wypełnienie oświadczenia.


Na wycieczkach kilkudniowych, wczasach aktywnych zachowujemy zasady:
a/ ilość uczestników - 50% miejsc siedzących znajdujących się w autokarze, lecz nie więcej niż 45 osób; od 15.05.2021 r. wszystkie miejsca siedzące w autokarze mogą być zajęte,

b/ zamknięte WC w autokarze lub jego brak,

c/ wszyscy uczestnicy będą podróżować zakrywając usta i nos maseczkami (zgodnie z wytycznymi),
d/ opuszczając autokar uczestnicy również będą mieli zakryte usta i nos maseczkami, tam gdzie to konieczne (zgodnie z wytycznymi),
e/ pilot wycieczek/przewodnik lub kierowca będzie posiadać rezerwowe maseczki, które będzie mógł nabyć uczestnik wycieczki w razie zagubienia pierwotnej,
f/ autokar będzie dezynfekowany każdego dnia po realizacji programu, a w ostatnim dniu po powrocie na bazę,
g/ uczestnicy będą się poruszać po szlaku lub po mieście zachowując dystans społeczny - 1,5 m,
h/ organizator wyjazdu posiada pełne dane uczestników, które bezwzględnie muszą podać uczestnicy tj.: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu; dane w każdej chwili będą mogły być udostępnione właściwym organom ( w tym sanitarnym); jeśli klient nie poda pełnych danych nie może być uczestnikiem wycieczki,

i/ kierowca i pilot wycieczek/przewodnik będą podróżować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu oraz wydanymi przez służby sanitarne,
j/ ewentualne muzea zwiedzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k/ w hotelu/ pensjonacie uczestnicy będą zakwaterowani zachowując się zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tych obiektów,
l/ ewentualne posiłki będą wydawane zgodnie z wytycznymi dla gastronomii w obiektach noclegowych lub dla restauracji,

ł/ konieczne wypełnienie oświadczenia.

W AUTOKARZE KONIECZNE BĘDZIE WYPEŁNIENIE OŚWIADCZENIA - kliknij

PO OPUBLIKOWANIU OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ ZASADY WYDANE PRZEZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

POWYŻSZE ZASADY OBOWIĄZUJĄ ŁĄCZNIE Z AKTAMI PRAWNYMI USTANOWIONYMI PRZEZ RADĘ MINISTRÓW RP

Uczestnik bierze udział dobrowolnie w wybranej imprezie organizowanej przez Górnośląski Oddział PTTK z pełną świadomością panującego zagrożenia epidemiologicznego.