WYMAGANE DOKUMENTY
projekt: Tomasz Jedynak, hosting AHEAD.pl
Polityka prywatności • copyright©2015 PTTK Katowice
x
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Informacją o plikach Cookies.

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE NA KURSACH PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

 

1) Odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia (min. średniego)

2) Świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie funkcji przewodnika turystycznego  w zakresie objętym wnioskiem, wystawione w trybie i zakresie określonym przepisami o badaniach lekarskich pracowników (lekarz medycyny pracy)

3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego (napisane i podpisane własnoręcznie)

4) 2 fotografie

 

DOKUMENTY WYMAGANE NA KURSIE

PILOTÓW WYCIECZEK

 

 

1) 2 fotografie (po zdaniu egzaminu)