projekt: Tomasz Jedynak, hosting AHEAD.pl
Polityka prywatności • copyright©2015 PTTK Katowice
x
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Informacją o plikach Cookies.

 

DOKUMENTY WYMAGANE NA KURSIE

PILOTÓW WYCIECZEK

 

 

1) 2 fotografie (po zdaniu egzaminu)

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE NA KURSACH PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 

 

1) Odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia (min. średniego)

2) Świadectwo lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie funkcji przewodnika turystycznego  w zakresie objętym wnioskiem, wystawione w trybie i zakresie określonym przepisami o badaniach lekarskich pracowników (lekarz medycyny pracy)

3) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne, popełnione w związku z wykonywaniem funkcji przewodnika turystycznego (napisane i podpisane własnoręcznie)

4) 2 fotografie