Odznaki PTTK

Odznaka Korona Województwa Śląskiego

 

Regulamin odznaki „Korona Województwa Śląskiego”
Celem ustanowienia Odznaki „Korona Województwa Śląskiego” jest popularyzacja turystyki w całym województwie śląskim, poznawanie jego walorów historycznych, krajoznawczych i przyrodniczych, zwłaszcza na terenach mniej znanych i rzadziej uczęszczanych.

Wykaz szczytów do Odznaki „Korona Województwa Śląskiego”
Wykaz szczytów do odznaki ułożono wg. wysokości w n.p.m. (od najniższej do najwyższej wysokości)

Książeczka do odznaki „Korona Województwa Śląskiego”

Odznaka „Korony Województwa Śląskiego” strona społeczności Facebook