Informacje wewnętrzne PTTK Katowice

Działalność statutowa Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach

Górnośląski Oddział liczy ok. 750 członków, posiadamy 5 klubów specjalistycznych i 8 komisji problemowych.
Spotkania odbywają się w Klubie Turysty PTTK w Katowicach ul. Staromiejska 4 w godz. 16.00-18.00

NAZWA KOŁA / KOMISJI TERMIN SPOTKAŃ
Koło Przewodników Tatrzańskich I wtorek miesiąca
Koło Przewodników Beskidzkich I czwartek miesiąca
Koło Przewodników Miejskich i Terenowych II czwartek miesiąca
Komisja Turystyki Kolarskiej II środa miesiąca
Komisja Turystyki Górskiej oraz TRW GOT III czwartek miesiąca
Turystyczny Klub Żeglarski „TRAMP” IV wtorek miesiąca, w okresie listopad – marzec;

w pozostałych miesiącach Ośrodek Żeglarski nad jez. Pogoria I Dąbrowa Górnicza ul. Żeglarska 16

Komisja Młodzieżowa spotkania przed organizacją imprez
Komisja Imprez na Orientację siedziba: Katowice, ul Barbary 23