Informacje wewnętrzne PTTK Katowice

Aktualne władze Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach

Władze Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach (wybrane w dniu 10 września 2022 roku)

Zarząd Oddziału
(ukonstytuował się 13 września 2022 roku)

Prezes – Tomasz Biernat
Wiceprezes – Marian Zapa
Wiceprezes – Witold Wróbel
Skarbnik – Leszek Wolny
Sekretarz – Zofia Rogowska
Członek – Krystian Tomala
Członek – Ryszard Kubac

Komisja Rewizyjna
(ukonstytuowała się 12 września 2022 roku)
Prezes – Jerzy Orszulak
Wiceprezes – Tadeusz Kucharski
Sekretarz – Michał Błaszczyk
Członek – Stefan Grad
Członek – Janina Olejniczak