Informacje wewnętrzne PTTK Katowice

Odznaka „Główny grzbiet Małej Fatry”

Celem ustanowienia odznaki „Główny grzbiet Małej Fatry” jest popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej oraz poznanie jednego z najpiękniejszych regionów Słowacji.

 

1. Regulamin odznaki „Główny grzbiet Małej Fatry”

2. Miejsca, których potwierdzenie jest wymagane do zdobycia odznaki „Główny grzbiet Małej Fatry”

3. Książeczka do odznaki „Główny grzbiet Małej Fatry”