Odznaki PTTK

Odznaka „Znam Katowice”

Odznaka została ustanowiona przez Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznawania dziejów, zabytków i piękna Katowic oraz popularyzacji czynnego poznawania miasta poprzez wędrówkę po szlakach turystycznych na terenie miasta.

 

Odznaka przyznawana jest na podstawie przedstawionej do weryfikacji Książeczki Odznaki zawierającej potwierdzenia zwiedzania wskazanych w Regulaminie miejsc i obiektów.