Informacje wewnętrzne PTTK Katowice

Członkostwo w PTTK i warunki ubezpieczenia

W roku 2024 składka członkowska będzie w wysokości:

normalna  84,00 zł
ulgowa      57,00
ulgowa młodzieżowa 39,00 zł

Osoby zapisujące się do PTTK dodatkowo muszą zapłacić wpisowe w wysokości (odpowiednio) 21,00 zł, 12,00 zł lub 9,00 zł

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze jako jedno z pierwszych stowarzyszeń w kraju od 2005 roku ubezpiecza swoich członków od NNW, swoją działalność statutową oraz kadrę, pracowników i wolontariuszy w zakresie ryzyk wynikających z odpowiedzialności cywilnej. W 2010 roku ZG PTTK wynegocjował przy pomocy brokera Maxima Fides Sp. z o. o. korzystną umowę ubezpieczenia mienia PTTK jednostek organizacyjnych i spółek.

W cenie opłaconej składki członkowskiej zawarte jest również ubezpieczenie, szczegółowe informacje pod linkiem PTTK Ubezpieczenia