Odznaki PTTK

Regulamin Katowickiej Odznaki Krajoznawczej „Znam Katowice”

Regulamin Katowickiej Odznaki Krajoznawczej ,,Znam Katowice” z 2005 r. został znowelizowany na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach uchwala nr 71/XXXVl/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

I. Postanowienia ogólne
1. Odznaka została ustanowiona przez Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach w celu zachęcenia społeczeństwa do uprawiania turystyki, poznawania dziejów, zabytków i piękna Katowic oraz popularyzacji czynnego poznawania miasta poprzez wędrówkę po szlakach turystycznych na terenie miasta.
2. Odznaka jest trójstopniowa: stopień pierwszy – brązowy stopień drugi – srebrny stopień trzeci- złoty
3. Odznaka przyznawana jest na podstawie przedstawionej do weryfikacji Książeczki Odznaki zawierającej potwierdzenia zwiedzania wskazanych w Regulaminie miejsc i obiektów.

II. Warunki zdobywania Odznaki
1. Odznakę może zdobyć osoba, która ukończyła 6 lat, bez względu na narodowość.
2. Potwierdzenie zwiedzania obiektu i przebycia trasy turystycznej musi być dokonane w książeczce Odznaki poprzez przybicie pieczątki obiektu (miejsca), lub wklejenia fotografii na tle obiektu (miejsca). W przypadku instytucji, które trzeba zwiedzić, potwierdzenie polega na wklejeniu biletu wstępu. Dozwolonym sposobem potwierdzenia jest także podpis nauczyciela wraz z pieczątką instytucji oświatowej lub podpis przewodnika turystycznego PTTK lub przodownika turystyki pieszej obecnego w czasie zwiedzania. Obowiązuje wpisanie daty odwiedzenia obiektu (miejsca).
3. Odznakę można zdobywać podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych, na terenie miasta, zwiedzając miejsca i obiekty wymienione w Regulaminie.
4. Czas zdobywania poszczególnych stopni Odznaki wynosi 3 lata. Dopuszczalna jest dowolna przerwa między okresami jej zdobywania.

III. W celu zdobycia Odznaki w stopniu brązowym należy:
1. Odwiedzić następujące obiekty:
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, kościół ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, budynek Poczty Głównej, Strefę Kultury z jej obiektami („Spodek”, Międzynarodowe Centrum Kongresowe, siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia), Stary Dworzec PKP, Centrum Informacji Naukowej i BA,
Willę Goldsteinów, gmach III LO im. Adama Mickiewicza, gmach Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, nowy gmach Biblioteki Śląskiej, gmach byłych Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych, Kamienicę pod Butem, najwyższe budynki w mieście („Altus”, KTW).
2. Odwiedzić pomniki: Powstańców Śląskich, Harcerzy Września 1939 r., Żołnierza Polskiego, Henryka Sławika i Jozsefa Antalla seniora, figurę św. Jana, Pomnik Dziewięciu z „Wujka”.
3. Odnaleźć tablice poświęcone: Andrzejowi Mielęckiemu, Marii Goeppert-Mayer, Richardowi Holtze oraz obelisk w miejscu wyburzonej synagogi (plac Synagogi).
4. Zwiedzić wystawy w Muzeum Historii Katowic.
5. Zwiedzić Muzeum Izbę Pamięci kopalni „Wujek”.

IV. W celu zdobycia Odznaki w stopniu srebrnym należy:
1. Odwiedzić obiekty: budynek dawnego Sejmu Śląskiego (pomnik historii), Archikatedrę Chrystusa Króla (pomnik historii), kościół garnizonowy św. Kazimierza Królewicza, „Drapacz Chmur”, kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Pałac Młodzieży, kompleks Akademii Sztuk Pięknych, kościółek drewniany św. Michała Archanioła, Wieżę Spadochronową, cmentarz garnizonowy.
2. Zwiedzić Muzeum Archidiecezjalne. 3. Odwiedzić pomniki: Wojciecha Korfantego, Józefa Piłsudskiego, Jerzego Ziętka, Ofiar Katynia, prymasa Augusta Hlonda, Alpinistów. 4. Odnaleźć groby: Wojciecha Korfantego, Kazimierza Skiby, Józefa Rymera, Konstantego Wolnego, Jerzego Ziętka (na cmentarzu katolickim przy ul. Francuskiej); Arki Bożka, Stanisława Ligonia, Zbigniewa Cybulskiego, Krystyny Bochenek, Henryka Mikołaja Góreckiego, Alfreda Szklarskiego, Kazimierz Kutza, Wojciecha Kilara (na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza); Michała Scipio del Campo, Wilhelma Szewczyka, Kazimierza Popiołka (na cmentarzu ewangelickim przy ul. Francuskiej); Bernarda Krawczyka, Bolesława Szabelskiego (na cmentarzu komunalnym przy ul. Panewnickiej).

V. W celu zdobycia Odznaki w stopniu złotym należy:
1. Pokonać pieszo lub rowerem jeden ze szlaków na terenie miasta.
2. Zwiedzić Muzeum Śląskie, Szlak Modernizmu, bazylikę św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP z kalwarią w Panewnikach, Galerię Artystyczną.
3. Odwiedzić dzielnice Katowic: Giszowiec (Gawlikówka – Izba Śląska); Nikiszowiec (jako pomnik historii, Muzeum Historii Katowic – Dział Etnologii); Bogucice (sanktuarium Maryjne z cudownym obrazem Matki Boskiej Bogucickiej); Dąb (Miejski Dom Kultury Koszutka-Dąb); Załęże (kościół św. Józefa); Ligotę (tężnia solankowa); Panewniki (groby żołnierzy września1939r.na cmentarzu); Osiedle Tysiąclecia (kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych); Szopienice (Muzeum Hutnictwa Cynku – Walcownia) oraz inne ważne obiekty, wymieniając je w książeczce Odznaki.
4. Zwiedzić jeden obiekt na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego spośród wskazanych: Galeria Szyb Wilson, Fabryka Porcelany, Szyb Poniatowski.
5. Zwiedzić rezerwaty przyrody: Ochojec i Las Murckowski.

VI. Postanowienia końcowe
1. Wypełnioną książeczkę Odznaki należy przedstawić do zweryfikowania w siedzibie Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach.
2. Zweryfikowana książeczka Odznaki jest zarazem legitymacja posiadanego stopnia Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
3. Prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Górnośląskiego Oddziału PTTK.

Regulamin Katowickiej Odznaki Krajoznawczej ,,Znam Katowice” z 2005 r. został znowelizowany na posiedzeniu Zarządu Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach uchwala nr 71/XXXVl/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Autorzy uzupełnień: Edward Wieczorek, Michał Dzióbek, Barbara Klajmon
Koordynacja – Sławomir Puławski