Informacje wewnętrzne PTTK KatowicePolecamy

Ubezpieczenie podróżne SIGNAL IDUNA

Górnośląski Oddział PTTK w Katowicach ubezpiecza swoich klientów wycieczek i imprez turystycznych w SIGNAL IDUNA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.

Zapraszamy również indywidualnych klientów do zawarcia ubezpieczenia. Prowadzimy sprzedaż ubezpieczeń:

BEZPIECZNE PODRÓŻE: Ubezpieczenie turystyczne skierowane jest osób, które potrzebują ochrony podczas podróży- zarówno tych w celach turystycznych, edukacyjnych, jak i biznesowych. Kupując polisę turystyczną, możesz liczyć na pokrycie kosztów leczenia, pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku oraz szeroki zakres usług assistance. Możesz także rozbudować ubezpieczenie o dodatkowe elementy, aby zyskać ochronę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W PODRÓŻY PO POLSCE w PASIE PRZYGRANICZNYM: Ubezpieczenie to obejmuje wypłatę świadczeń z tytułu nieszczęśliwego wypadku i związanego z tym uszczerbku na zdrowiu lub z tytułu śmierci, powstałych na terenie Polski lub w pasie przygranicznym (w zależności od wybranego zakresu terytorialnego). Wysokość odszkodowania ustala się po całkowicie zakończonym procesie leczenia i rehabilitacji na podstawie przedstawionej SIGNAL IDUNA dokumentacji medycznej. Stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu i wysokość świadczenia określana jest przez lekarza wyznaczonego przez SIGNAL IDUNA.

 KOSZTY REZYGNACJI – BEZPIECZNE REZERWACJE: Ubezpieczenie skierowane dla oczekujących ochrony przed skutkami finansowymi rezygnacji z podróży lub jej przerwania. W ramach Bezpiecznych Rezerwacji ubezpiecza koszty poniesione w związku z przerwaniem Twojej podróży lub rezygnacją z wyjazdu. Dotyczą one:
– imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, półkolonii,
– biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego,
– biletu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe lub sportowe,
– rezerwacji noclegów,
– szkolenia, kursu, warsztatów, rejsu,
– wynajmu pojazdu i czarteru jachtu.

Z ubezpieczenia możesz skorzystać w przypadku rezygnacji z podróży lub jej przerwania z jednego z 31 powodów. Wśród nich są m.in. nagłe zachorowanie oraz nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współuczestnika podróży lub osób im bliskich. Jeśli nastąpi przerwanie podróży, otrzymasz zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń oraz transportu powrotnego w innym niż wcześniej zaplanowanym terminie. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zapewnisz sobie zwrot kosztów zmiany rezerwacji. Z kolei w razie spóźnienia na transport przewidziany przez biuro podróży, otrzymasz zwrot kosztów przejazdu czy lotu do miejsca docelowego.