Informacje wewnętrzne PTTK KatowicePolecamy

Ubezpieczenie turystyczne – Bezpieczne Podróże – skierowane jest osób, które potrzebują ochrony podczas podróży

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże
Ubezpieczenie turystyczne skierowane jest osób, które potrzebują ochrony podczas podróży – zarówno tych w celach turystycznych, edukacyjnych, jak i biznesowych. Kupując naszą polisę turystyczną, możesz liczyć na pokrycie kosztów leczenia, pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku oraz szeroki zakres usług assistance. Możesz także rozbudować ubezpieczenie o dodatkowe elementy, aby zyskać ochronę idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

Zakres ubezpieczenia
Bezpieczne Podróże to ubezpieczenie turystyczne, w którym zawsze możesz liczyć na pomoc podczas tych najbardziej przykrych wydarzeń:
– pokryjemy koszty leczenia, ratownictwa oraz koszty assistance, związane również z nagłym zachorowaniem na COVID-19,
– pomożemy uporać się z następstwami nieszczęśliwych wypadków, jak trwały uszczerbek na zdrowiu,
– wesprzemy, jeśli będziesz potrzebować pomocy prawnej.

Pamiętaj, aby sprawdzić w OWU (znajdziesz je na dole strony w sekcji ‘dokumenty do pobrania’), wykluczenia, których nie obejmuje polisa Bezpieczne Podróże.

O co możesz rozszerzyć swoją polisę
Dodatkowo ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże możesz rozszerzyć o ochronę:
– bagażu,
– kosztów związanych z obowiązkową kwarantanną/izolacją
– odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
– wyjazdów zorganizowanych dzieci i młodzieży,
– ryzyk związanych z wykonywaniem pracy fizycznej za granicą,
– ryzyk związanych z uprawianiem sportów zimowych oraz sportów ekstremalnych,
– zwierząt domowych
Pamiętaj, żeby zawsze dostosować ubezpieczenie podróży do swoich potrzeb. Niezależnie od tego, w jakim celu planujesz wyjazd, warto mieć ubezpieczenie szyte na miarę.

Warto wiedzieć – ubezpieczenie turystyczne Bezpieczne Podróże
oddajemy do Twojej dyspozycji całodobową centralę alarmową, również pomoc lekarza w języku polskim.
– jeśli przewlekle chorujesz i Twój stan pogorszy się, nie musisz ponosić dodatkowych opłat,
– w przypadku upadłości biura podróży, regularnej linii lotniczej czy innego zdarzenia losowego, przedłużymy Twoją ochronę o 7 dni,
– nie musisz martwić się o koszty transportu do kraju zamieszkania, są nielimitowane,
– jeśli amatorsko uprawiasz sporty, nawet w podstawowej wersji ubezpieczenia, masz ich szeroki wybór (np. jazda konna, surfing, nurkowanie z aparatem powietrznym do 30 m p.p.m., trekking do wysokości 5 000 m n.p.m., żeglarstwo w charakterze załogi i wiele innych).Najczęściej zadawane pytania

Czy zachorowanie na koronawirusa jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia Bezpieczne Podróże oraz Karta SIC?
Nagłe zachorowanie na Sars- Cov1, Sars- Cov2 z ich mutacjami jest objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach standardowej ochrony w ubezpieczeniu Bezpieczne Podróże oraz Karta SIC. Nie jest konieczne dodatkowe rozszerzenie ubezpieczenia oraz nie wymagamy z tego tytułu dopłaty składki. Nagłe zachorowanie rozumiane jest jako powstały w sposób nagły stan chorobowy wyma­gający natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.

Co mam zrobić gdy podczas pobytu za granicą czuję się źle a objawy wskazują na COVID-19?
W takiej sytuacji należy skontaktować się z Centralą Alarmową w celu ustalenia dalszych działań. Centrala Alarmowa może zorganizować telekonsultację z lekarzem w Polsce, jest to szybkie i komfortowe rozwiązanie.

Zrobiłem test PCR będąc za granicą, jego wynik jest dodatni. Zgodnie z obowiązującymi lokalnie zasadami obowiązuje mnie izolacja. Czy Signal Iduna pokryje koszt mojego przedłużonego pobytu w hotelu?
Tak, jeżeli wiążą się z nagłym zachorowaniem na Sars- Cov1, Sars- Cov2 z ich mutacjami. Dodatni wynik testu PCR oraz związana z nim izolacja i inne skutki nie są objęte ochroną ubezpieczeniową, o ile nie wiążą się z nagłym zachorowaniem.

Czy polisa zawiera koszty ratownictwa zagranicą?
Tak, w każdej polisie zawarte są koszty ratownictwa do wysokości 7000 EUR. Koszty ratownictwa są podlimitem sumy ubezpieczenia kosztów leczenia.

Czy będąc zagranicą mogę wykupić polisę?
Tak, jednakże zostanie zastosowany 3-dniowy okres karencji, przy czym składka zostanie pobrana wyłącznie za okres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Czy ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta kobieta w ciąży?
Tak, kobieta w ciąży będzie mogła skorzystać z pomocy medycznej w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Wykluczone są jedynie koszty porodu, który nastąpił po 32. tygodniu ciąży.

Co mam zrobić, jeśli zostanę okradziony z dokumentów?
Jeśli utraciłeś dokumenty podróżne (paszport, bilety itp.), skontaktuj się z Centralą Alarmową. Centrala udzieli Ci informacji o działaniach, jakie należy podjąć.

Czy wózek dziecięcy liczy się jako bagaż?
Tak, bagaż to: rzeczy zabierane zwyczajowo w podróż, ubrania, buty, kosmetyki, drobne urządzenia (np. suszarka, żelazko), przedmioty niezbędne Ubezpieczonemu w podróży w związku z jego stanem zdrowia, okulary przeciwsłoneczne, wózek dziecięcy, pamiątki, a także telefon, sprzęt fotograficzny, komputerowy i audio-video.

Czy i jakie dokumenty muszę przedstawić, żeby uzyskać odszkodowanie?
Ustalenie zasadności i wysokości świadczenia następuje na podstawie dowodów przedłożonych przez Ubezpieczonego. Dlatego zadbaj o to, by zebrać wszelkie rachunki i dowody poniesionych opłat za udzieloną pomoc lekarską. Pamiętaj o tym, żeby dostarczyć nam również historię choroby (z diagnozą) oraz kopie recept, a także rachunki za zakupione lekarstwa i środki opatrunkowe. Bardzo ważnym dokumentem jest protokół policji o utracie bagażu lub jego kradzieży lub rozboju.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie na Białoruś niezbędne do uzyskania wizy?
Tak, ale tylko u współpracujących z nami agentów i biurach podróży.

Pliki do pobrania
Ogólne Warunki Ubezpieczenia, informacje o produkcie Bezpieczne Podróże z dnia 07.09.2021
General Terms and Conditions of Safe Travels Insurance and Insurance Product Information Document 2021
Ogólne Warunki Ubezpieczenia, informacje o produkcie Bezpieczne Podróże z dnia 31.01.2018 r.
Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej
Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Kosztów Leczenia
Zgłoszenie szkody z tytułu Ubezpieczenia Bagażu Podróżnego/ Sprzętu Sportowego
General Terms and Conditions of Safe Travels Insurance and Insurance Product Information Document 2018
Third party liability claim
Travel luggage/sport equippment insurance claim
Medical expenses and assistance insurance claim